dinsdag 14 januari 2014

Met de participatiemaatschappij 2014 in


Nathan Rozema is ondernemer en partner in verschillende bedrijven en initiatieven. Hij is oprichter en eigenaar van Labyrinth Onderzoek & Advies. Hij schrijft regelmatig blogs, waarbij hij actuele thema’s benoemt met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze keer over participatie.

Met de participatiemaatschappij 2014 in

Al jaren zijn wij als onderzoeks- en adviesbureau actief bezig met participatie. Het begrip participatiemaatschappij is inmiddels een modewoord geworden. Voor mij is participatie echter al sinds heugenis een logisch, bijna voorwaardelijk iets om ondernemingen en projecten succesvol te laten zijn en eigenlijk om de hele samenleving goed te kunnen laten functioneren. Timing, strategie en eerlijk omgaan met participatie zijn van groot belang voor het slagen van projecten en ondernemingen, omdat je anders verkeerde verwachtingen wekt en mensen teleurstelt.

Voorbeeld uit de praktijk
Stel dat de gemeenteraad heeft vastgesteld dat er op een dure, gesaneerde locatie een bepaalde opbrengst en daarmee ook een bepaald bouwvolume moet komen.  Dit is dan een hard vastgestelde randvoorwaarde  waarvoor de bestuurder juist het lef nodig heeft om dit ook zo te brengen naar de bewoners en participatie op dat punt uit te sluiten (los van de formele planologische inspraak). Als het gaat over ontsluiting en de verdeling van woonblokken, zijn dat juist wel onderwerpen waarbij participatie nuttig en zelfs onmisbaar is. Ga maar na: omwonenden kunnen dit vanuit de praktijk beter aanvoelen dan een ambtenaar of professional vanaf de tekentafel.

Participatie onmisbaar
Waarom is participatie zo belangrijk? Nederland heeft in de geschiedenis tijdenlang voorop gelopen als het gaat om internationale handel, innovatie en tolerantie. Heel kenmerkend voor Nederland is het feit dat er relatief weinig afstand is tussen beslissers en uitvoerders. In de gouden eeuw kon Michiel Adriaanszoon de Ruiter opklimmen van scheepsmaat tot admiraal. De open cultuur en het openstaan voor de inzichten van de vakman, de uitvoerder en het veld brengen de noodzakelijke praktijkkennis in, die geniale wetenschappers juist vaak over het hoofd zien.
Wie weet er beter wat er mankeert aan een woning en wat er verbeterd moet worden? De bewoner of de corporatie? Wie weet er beter wat er mis is met de wijkeconomie en winkelstraat en heeft belang bij verbetering? De klanten, bewoners en ondernemers of de beleidsmedewerker?

Het lijkt zo logisch, maar toch is het voor velen blijkbaar nog nieuw. Door tal van factoren waaronder de crisis, wordt het steeds meer een noodzaak.

Informatie bij de bron
Ons motto is dan ook: haal informatie bij de bron. Dus bij de huurder, de gebruiker, de klant, het lid, patiënt, de winkelier, de ondernemer et cetera. Deze vorm van participatie is essentieel en betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. Er is hier namelijk sprake van:
* Vroegtijdige risicoreductie waardoor negatieve verrassingen achteraf beperkt zullen zijn
* Het delen van verantwoordelijkheid en belangen, waardoor energie vrijkomt om te kunnen realiseren
* Lagere kosten, doordat verantwoordelijkheden worden gedeeld
Verschillende toonaangevende trendwatchers zoals Bakasj en Aslander geven aan dat participatie en de daaruit voortvloeiende ultieme vorm van cocreatie de toekomst hebben. Het gebeurt al en is niet meer te stoppen.

Toch ook een waarschuwing: let op dat participatie geen pappen-en-nathouden-middel wordt voor bestuurders die geen beslissing over een lastig vraagstuk durven te nemen. Participatie heeft dan een negatief rendement. Het veroorzaakt onnodig werk en vervolgens teleurstellingen.

Kortom: participatie is eigenlijk van alle tijden en heeft aantoonbaar en evident nut als het goed en eerlijk wordt ingezet. Ook in 2014, los van het feit dat het thans een modewoord is geworden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten