vrijdag 23 mei 2014

Decentralisatie, participatie, burgerschap, eigen kracht

Benut onbenutte talenten in de wijk

In de vele wijken waar wij actief zijn, hoor ik telkens weer termen als: “granieten bestanden”, “het lijkt wel alsof ze niet willen”, “we moeten er zo hard aan trekken”
En wat je dan vaak ziet, is dat dure, zware projectmanagers met veel hangen en wurgen proberen mensen uit de wijk op sleeptouw te nemen. In het welzijn nieuwe stijl is dit taboe geworden. Het is allemaal “vraaggericht werken” geworden. Op zich is dat goed. Want te hard trekken aan mensen heeft toch weinig zin en kost heel veel tijd en energie. En tijd is er niet meer. De tijden van projectencarrousels lijken nu zo’n beetje wel voorbij te zijn. Toch werken we nog steeds met Sociale werkplaatsen, en worden er allerlei “werkverschaffingsprojecten” bedacht die uitvinden wat goed is voor de mensen.

Onbenutte talenten
Als Labyrinth trekken wij bewust door de wijken. We spreken mensen op de markt, bij de moskee, in de winkel en we zoeken mensen thuis op. Op die manier horen we echt wat er leeft in de wijk en zien we de onbenutte talenten en potentie van mensen. In een artikel van jaren geleden voor de SER vertelde ik al eens dat een van de grootste probleemjongeren in een van de vogelaar/aandachtswijken, door de weeks het leven van de politie en de straatcoaches zuur maakte. In het weekend hielp hij heel braaf zijn vader met zijn onderneming op de bazaar. De jongen heeft talenten,  voelt zich aangetrokken tot ondernemerschap en actie, presteren onder druk, maar dit komt niet tot zijn recht in de grote institutionele verkokerde instituten, waar hij zich stierlijk verveelt.

Het probleem zit hem er voor een belangrijk deel in dat ons stelsel is gebaseerd op grote opleidingsinstituten en daardoor verworven competenties is gebaseerd, en het hele instrumentarium rondom onderwijs en arbeidsmarkt wat daarop volgt: certificaten, diploma’s, praktijkopleiders, uitzendbureaus, detacheringsbureaus, reintegratiebureaus, werkgeverspunten, etc. etc. En het helaas heel vaak voorkomt dat mensen, wel de talenten hebben, maar niet de competenties, en andersom.  

Hoopvol
Gelukkig heb ik na veel zoeken een aantal projecten gevonden die wel uitgaan van de talenten en waarbij de competenties een middel zijn en niet een eindpunt. In de voorbeelden die ik tegenkwam in Spijkenisse en Rotterdam werd via het instrumentarium van Truetalentfoundation, de talenten van de mensen gekoppeld aan de talenten die voor de werkgever van belang zijn. En dat leverde goede matches op en werd met succesl mensen geplaatst die al heel lang werkloos waren. .

Ik geloof dat deze talentgerichte benadering toepasbaar is op veel meer terreinen. Denk maar aan het onderwijs: welke talenten zijn benodigd bij welke studie? Zo voorkom je bijvoorbeeld schooluitval. En wat te denken bij vraagstukken op het gebied van wijkontwikkeling en participatie? Welke talenten heb je nodig voor het verder brengen van eigen kracht en actiefburgerschap, hoe vind je de lokale leiders, wie zoek je dan?

En natuurlijk op het gebied van ondernemerschap en economie: Welke talenten heb je nodig voor het stimuleren van de (wijk)economie en ondernemerschap? Kortom, wat mij betreft gaan we de gevonden succesvolle talentenbenadering veel breder toepassen, samen met de partijen die al actief zijn. Niet iets nieuws uitvinden, maar met behulp van een praktisch tool een succesvollere benadering toepassen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten