donderdag 7 augustus 2014

Achtergrond Suikerfeestmonitor: Zien van kansen, voor groot en klein

Achtergrond Suikerfeestmonitor
 Jaarlijks wordt de "suikerfeestmonitor" uitgevoerd. In deze blog ga ik in op de achtergrond en het ontstaan hiervan. Onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth die samen met mij de suikerfeestmonitor heeft ontwikkeld en uitvoert is gespecialiseerd in onder andere wijkaanpak, wijkeconomie en marktleider op het gebied van onderzoeken onder migranten (etnomarketing/ etno-onderzoek/ etnopanel).De suikerfeestmonitor is bijna 10 jaar geleden ontwikkeld door Labyrinth omdat ik een hiaat zag bij winkelcentra en bij grote ketens voor wat betreft marktkansen bij belangrijke etnische consumentengroepen. Vanuit haar meertalige Turkse en Marokkaanse interviewers en vanuit de vele gesprekken met bewoners uit multiculturele wijken kreeg Labyrinth van nabij door hoe groot de impact is van religieuze en culturele feestdagen van verschillende en gebruiken van verschillende migrantengroepen op maatschappij en economie van wijken en grote steden. Labyrinth besloot daarop een monitor te ontwikkelen die jaarlijks inventariseert hoe het gesteld is met:
 • Zichtbare en verifeerbare marketing en promotie rondom het suikerfeest en de Ramadan bij grote ketens in winkelcentra in de G4 in Nederland ( en recent ook Antwerpen in Belgie)
 • De beleving en het (koop)gedrag rondom het suikerfeest en de Ramadan
 Met beide benen in het veld, veel beleid komt niet overeen met de ervaringen en kansen van onderop
Labyrinth haalt haar informatie voornamelijk uit het veld onder alle doelgroepen en juist onder de aandachtsgroepen. Hierdoor kan zij veel zuiverder informatie leveren en kansen en risico's signaleren dan de meeste anderen. Labyrinth signaleerde in 2007 al het gemis aan wijkeconomie, participatie en het gemis aan het betrekken van ondernemers bij de wijkaanpak. Nu 2014 lijkt het hele paradigma om te slaan, bewoners, ondernemers en organisaties moeten zelf op de bok. Het grote probleem is alleen: men heeft het contact met het veld verloren, of altijd te weinig gehad... Dit zorgt voor goed bedoelde aanpakken: wijkcoaches, gezinscoaches..die wederom belangrijke aandachtsgroepen niet goed kunnen bereiken, of onvoldoende kennis van hebben. 
Dit heeft grote gevolgen voor de toekomst, om hier iets aan te doen en omdat Labyrinth dit niet alleen kan, probeert zij samen met andere bevlogen partners verschillende initiatieven te faciliteren, op gang te krijgen. Doet u mee? 

Stimuleren door initiatief te nemen, wie helpt er mee? 
 • het platform voor kennisuitwisseling en stimulering voor Wijkeconomie
 • Extenzio, MVO voor grote winkelcentra: Kleine lokale (potentiële) ondernemers een kans geven om op toplocaties te komen en in het netwerk van grote beleggers, retailers en winkelcentra 
 • Het vehikel Wijkcooperatie.nl om wijkbedrijven, collectieven van bewoners en ondernemers, gezamenlijk inkopen, omzet in de wijk te krijgen. Nu al in ontwikkeling in Rotterdam Zuid, Noord, Utrecht Zuidwest, Leidsche Rijn en Overvecht
 • Krachtstation, transformatie als kans voor wijkeconomie, wijkaanpak en wijkontwikkeling 
 • Innovatieve, kleinschalige en ondernemendere zorg
 • Labyrinthacademy: via workshops en trainingen, kennis uit het veld omtrent wijkeconomie, acquisitie, geldstromen overdragen aan lokale, regionale en nationale overheid, sociale ondernemers, kleinbedrijf, woningcorporaties, zorginstellingen, vastgoedbedrijven etc. etc. 
  • Vlak voor de zomer bijvoorbeeld de training voor socialenterprises nav Passie en Poen, succes en faalfactoren van sociale ondernemingen
  • Eind oktober de training "Benut de geldstromen door de wijk" samen met Pieter Buisman
  • September start diverse "acquisitie/sales trainingen" voor non profit
Join us
 Labyrinth is op zoek naar partners, bewoners, ondernemers die mee willen helpen met de initiatieven die genomen worden en ontstaan vanuit de behoefte van het veld. Dat kan door bijvoorbeeld opinie uit te dragen als blogger, als interviewer, als participant, ondernemers, adviesgroep van bewoners etc, trainer en opleider. 

Contact? 
 Geïnteresseerd geworden? Neem dan contact met ons op via info [ad] labyrinthonderzoek.nl of n.rozema [ad] labyrinthonderzoek.nl of +31302627191

Geen opmerkingen:

Een reactie posten