zaterdag 25 oktober 2014

PvdA pleit voor meer macht voor buurten. Hiervoor zijn ondernemersskills nodig, anders risico op nieuwe subsidieindustrie

PvdA haakt in op voorwerk LSA, Ministerie BZK, Pakhuis de Zwijger en vele anderen
Kamerlid Grace Tanamal springt namens de PvdA terecht in op het nu actuele thema van buurtrechten waar het ministerie, het LSA, tal van bewoners en professionals en ook het ministerie van BZK al een tijd mee bezig zijn. Zelf ben ik meer dan tien jaar bezig met wijkeconomie en verdienmodellen voor wijken en gebieden. Ik kreeg veel publiciteit - o.a. in de NRC - omdat  er in de “vogelaarplannen” nauwelijks aandacht was voor wijkeconomie en ondernemerschap. Want de belanghebbenden bij verbetering in de buurt, de bewoners en ondernemers, deden in die plannen niet mee. Het geld ging vooral naar de carrousel van professionals en partijen van buiten de wijk. Nu - anno 2014 - moet het roer economisch en maatschappelijk drastisch om. Met de decentralisaties en bezuinigingen moet er met minder geld, veel meer gebeuren. Destijds in 2007 werd ik door tal van organisaties bekritiseerd, maar ik vertolkte niet anders dan hetgeen wij ophaalden bij bewoners en ondernemers uit de wijken. Die uitspraken waren niet gunstig voor de “probleemindustrie”. Nu er meer moet met veel minder geld zijn bewonersparticipatie, wijkbedrijven en wijkeconomie een must geworden voor de toekomst van de wijken. Dit besef begint nu door te dringen in de Tweede Kamer van waaruit 'back-benchers' nu om buurtrechten roepen.

Het gaat niet vanzelf
En daar schuilt het gevaar in, want nog steeds is de aansluiting met ondernemers en vooral 'ondernemersskills' er nauwelijks. Het is hoopvol dat er nu steeds meer initiatieven komen waarmee een hoop loskomt. Maar bij de meeste initiatieven en de overheid (m.n. gemeenten) ontbreekt het
aan kennis en vaardigheden om buurtondernemingen succesvol te maken. Zoals kennis over:

  • geldstromen die benut kunnen worden door wijken
  • verdienmodellen
  • behoeften van wijken en wijkbewoners/ondernemers
  • marktpotentie en (financiële) haalbaarheid
  • het aan laten sluiten van de kansarmen
  • belangen van probleem-industrieën en gevestigde orde organisaties

Veel initiatieven hebben geen of wankele businessplannen. Nu hoeft dat natuurlijk ook niet meteen. Initiatieven moeten ook de kans hebben om onverwachts te ontstaan, vanuit een nieuwe energie. Maar uiteindelijk is een onderneming alleen duurzaam als er meer geld verdiend wordt dan er wordt uitgegeven. Hiervoor is kruisbestuiving nodig met beproefde 'ondernemersskills', concrete verdienmodellen en ondernemerschap. Als dit niet gebeurt is het risico groot dat goed bedoelde initiatieven in hun goede bedoelingen blijven steken of alleen maar op de been gehouden kunnen worden door een nieuwe subsidiecarrousel. Meer omzet creëren voor en door de wijk  gaat niet vanzelf. En het wordt link als het onderwerp een politieke hype wordt die iets te makkelijk buurtrechten en buurtondernemingen als oplossing voorspiegelt van complexe veranderingen (decentralisaties/bezuinigingen) waarvan de politiek zelf de oorzaak is. Veel werk aan de winkel dus, het gaat niet vanzelf!
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten