vrijdag 9 december 2016

Hoe kijkt Binnenlands bestuur naar onbetrouwbare opiniepeilingen?

Onlangs werd ik door Reporter 2021 van Brandpunt gevraagd naar mijn mening omtrent de discussie over grote opiniepeilers. Zij zouden namelijk geen goede afspiegeling van de samenleving in hun panels hebben, en daardoor het stemgedrag van grote groepen niet kunnen voorspellen. Zo worden de minimaal 25% niet westerse "allochtonen" in de grote steden niet of nauwelijks bereikt.

In mijn ogen is dit al lang problematisch, wat nu bijvoorbeeld pijnlijk zichtbaar is in de sterk uiteenlopende inschattingen van de opkomst van de politieke partij DENK. Hetzelfde probleem van niet-representativiteit speelt ook bij veel inwonersenquêtes, panels van gemeenten en talloze andere onderzoeksvragen. Vrijwel altijd wordt er voor de kostentechnisch efficiëntste methodes gekozen, d.w.z. online en papieren vragenlijsten. Maar hoe tackle je dan het probleem van significante ondervertegenwoordiging van laagopgeleiden, migranten en de 2,5 miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven (en dus met online- en papieren onderzoek), bij maatschappelijk zeer relevante vraagstukken?

Terecht en met succes vullen steeds meer organisaties hun papieren onderzoek aan met face to face onderzoek. Zo voert Labyrinth bijvoorbeeld in Nederland en België landelijke steekproefonderzoeken uit met inzet van meertalige face-to-face interviewers. Vreemd genoeg zijn wij de enige die dit op deze schaal kunnen en doen. In mijn statement bij Reporter 2021 probeer ik juist over ons eigen onderzoeksbelang heen te kijken. Het is natuurlijk leuk voor ons bureau dat er steeds meer vraag komt, naar face to face interviews in meerdere talen. Het maatschappelijke belang is ook overduidelijk groot, maar wij kunnen dit nooit alleen. Er moet iets van meer structurele aard gaan gebeuren.

We zijn hierover druk in overleg met universiteiten en gerenommeerde instituten, maar graag hoor ik juist ook de mening van beleidsmedewerkers, bestuurders, etc.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten